Projekts „Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums”

Projekts „Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums”

.

Projekta/līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/131

Pētniecības ilgums - 36 mēneši (01.10.2017.g. – 01.10.2020.g.), kopējās izmaksas – 133 806,00 EUR, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 113 735,10 EUR, kas ir 85% no pētniecības pieteikuma kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta vadītājs: Dr. biol. Rasma Tretjakova

Mērķis: Apzināt zilā māla resursus Latgales ezeros, izpētīt to fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības un noteikt to pielietošanas iespējas, tādā veidā palielinot zinātnisko kapacitāti un kompetenci sekmīgai pētījumu komercializācijai.

Projekta ietvaros tiek pētīti LAT COSMETICS SIA īpašumā esošā Zeiļu ezera un iznomājamā Plusona ezera zilie māli.